Vereedegung vum Gemengerot

vlnr/dgàd:
1.Rei Marc Entringer (CSV), Conseiller, Stéphanie Ansay (LSAP), 1.Schäffen, Marion Zovilé-Braquet (CSV), Buergermeeschtesch, Jim Schmitz (CSV), 2. Schäffen, Jean-Jacques Arrensdorff (Déi Gréng), Conseiller
2. Rei Jean-Pierre Di Genova (CSV), Conseiller, Yves Loose (CSV), Conseiller, Eric Eifes (DP), Conseiller, Dali Zhu (DP), Conseiller, Robert Axmann (DP), Conseiller.

LU
Haut um 17 :00 Auer huet d’Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet déi nei Membere vum Gemengerot vereedegt.
Den Tom Jungblut (CSV) huet aus gesondheetleche Grënn säi Mandat als Conseiller net konnten unhuelen, esou dass den Yves Loose (CSV) no geréckelt ass.
Doduerch dass d’Claire Delcourt (LSAP) aus beruffleche Grënn net éligible ass an de Geoffrey Thierie (LSAP) säi Mandat aus perséinleche Grënn net unhëlt, wäert den 2. Conseiller vun der LSAP an den nächste Woche vereedegt ginn.
 
De Schäffen- a Gemengerot wäert déi nächst Joer dynamesch an engagéiert, ganz am Déngscht fir hir Bierger, säi Mandat ausféieren.

FR
Aujourd’hui, Madame, le bourgmestre, Marion Zovilé-Braquet a procédé à l’assermentation des membres du conseil communal.
Monsieur Tom Jungblut (CSV) n’a pas pu accepter son mandat pour des raisons de santé. Le prochain élu, Monsieur Yves Loose, reprend ces fonctions.
Comme Madame Claire Delcourt (LSAP) est non éligible pour des raisons professionnelles et Monsieur Geoffrey Thierie a désisté pour des raisons personnelles, le 2ᵉ conseiller du groupe politique LSAP prêtera son serment dans les prochaines semaines.
 
Le conseil communal exercera son mandat de façon dynamique et engagé pour le bien des citoyens de la Commune de Contern.
Dernière modification le 19.07.2023

Des articles de la même catégorie

Grouss Botz 2024

Grouss Botz 2024

De Schäfferot vun der Gemeng Conter organiséiert dëst Joer erëm seng Grouss Botz zesumme mat der Ëmwelt-, Energie- a Klimakommissioun a mat de Schoulkanner. Am Kader vun der Grousser Botz maachen d’Schoulzyklen den 29. Mäerz en Tour duerch d’Gemeng, fir Dreck ze...

lire plus
Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde Contern lädt gemäß der Artikel 12 und 13 des umgeänderten Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988 die Mitglieder des Gemeinderates ein, sich am Mittwoch, den 21. Februar 2024 um 17.00 Uhr im Rathaus in Contern...

lire plus
Aller au contenu principal