Visite du Père Noël dans l’école « Um Ewent »

De Freideg hate mir héije Besuch an der Ecole Fondamentale Um Ewent. De Kleeschen an den Houseker hu sech et och dëst Joer net huele gelooss, perséinlech bei d’Schoulkanner ze kommen, fir hinnen hir Titercher ze bréngen.

Well de Kleesche grad esou ewéi d’Gemeng Conter vill Wäert op fairen Handel an Nohaltegkeet leet, bestinn d’Titercher wéi och schonn d’lescht Joer aus recycléiertem Material (PET), déi d’Kanner an Zukunft fir hir Bréidecher, Mëtschen, Uebst a Geméis kënne benotzen. De CTF Mutfert-Méideng huet se fir eis ausschliisslech mat Fairtrade-Produite gefëllt.

Dernière modification le 06.12.2021

Des articles de la même catégorie

Avis au public: PAP « Bei der Hiehl »

Avis au public: PAP « Bei der Hiehl »

Conformément aux dispositions de l’article 30bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain il est porté à la connaissance du public qu’un projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement...

lire plus
Prochaine réunioun du Conseil communal

Prochaine réunioun du Conseil communal

N°11/2022 Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde Contern lädt gemäß der Artikel 12 und 13 des umgeänderten Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988 die Mitglieder des Gemeinderates ein, sich am Mittwoch, den 30 November 2022 um 17.00 Uhr im Rathaus in...

lire plus
Avis au public: PAP – Quartier existant

Avis au public: PAP – Quartier existant

Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain il est porté à la connaissance du public qu’un dossier de projet d’aménagement particulier quartiers existants (PAP QE) de...

lire plus
Aller au contenu principal