Info: Chantiers dans la rue de Moutfort et rue de Canach

Mam Ufank vum neie Joer geet och de Congé collectif vum Bausecteur gläich op een Enn. Hei stelle mir Iech den nächste Projet vir, fir d’Sécherheet op eise Stroossen ze verbesseren.

Oetrange: rue de Canach

De Busarrêt « Staefeld » gëtt reaménagéiert an et gëtt eng Mise en conformité vum Arrêt souwéi vum Passage Piétons gemaach.

Ufank vum Projet: 16. Januar 2023 (wann d’Wieder et erlaabt)
Viraussiichtlech Dauer: +/- 4 Wochen
Getraffe Mesuren: De Verkéier gëtt dagsiwwer mat Virfahrtsschëlder (B,5 & B,6) gereegelt. Fir den Zäitpunkt, wou d’Traversée de Route gemaach gëtt, wäert de Verkéier fir 2 Deeg mat Luuchte geregelt ginn.

Hei fannt Dir e Plang vum Projet:

Contern: rue de Moutfort

Well de Chantier vun der ITM fir gutt 5 Wochen blockéiert war, sinn d’Aarbechten och nët wéi virgesi bis Enn 2022 fäerdeg ginn. D’Aarbechte ginn hei erëm nom Congé collectif weider, soudass de Verkéier hei bis Enn Februar am Sens unique gereegelt wäert ginn.

Dernière modification le 05.01.2023

Des articles de la même catégorie

Nouvelle ligne de bus 456

Nouvelle ligne de bus 456

L’Administration des transports publics informe de la mise en place d’une nouvelle ligne de bus transversale entre Leudelange et Kirchberg (456) dès le 1er janvier 2023. La ligne de bus dessert également les localités de Contern et de Moutfort. Vous trouverez le plan...

lire plus
Action plantes vivaces sauvages 2023

Action plantes vivaces sauvages 2023

En collaboration avec la station biologique SIAS, notre commune s’engage à augmenter les sources de pollen et de nectar pour les pollinisateurs dans nos villages. C’est pourquoi le collège des Bourgmestre et échevins a décidé de soutenir les citoyens dans...

lire plus
Aller au contenu principal