Frënn vun der 9. Konscht
Description supplémentaire
Informations
D'Uleies vun de "Frënn vun der 9. Konscht" ass fir spezifesch déi lëtzebuerger 9. Konscht (siew et BDen, Comics oder Mangaen) souwuel zu Lëtzebuerg wéi och am Ausland ze promouvéieren a méi bekannt ze maachen.
Catégorie du contact

Formulaire de contact

Cliquez ou déplacez des fichiers dans cette zone pour les téléverser. Vous pouvez téléverser jusqu’à 3 fichiers.
Taille maximale par fichier: 5MB - Fichiers autorisés: bmp, jpg, jpeg, png, pdf
Dernière modification le 22.04.2021
Aller au contenu principal