Vignette Gemeng Conter

Genau virun 1 Joer gouf an der Gemeng Conter de Parking Résidentiell zu Mutfert an Éiter agefouert.

De Schäfferot huet mat all den concernéierten Acteuren elo zum Enn vum Joer e Bilan gezunn an am leschte Gemengerot gouf eng iwwerschaffte Versioun vum Verkéiersreglement a Parking Résidentiell ugeholl.

Dowéinst wollte mir Iech informéieren, dass är aktuell Vignetten hir Gültegkeet bis den 28ten Februar 2023 behalen an esoubal d’Reglement vum Ministère approuvéiert ass kritt all Bierger, wou eng Vignette hat, automatesch eng nei zougeschéckt.

An deem Kader kritt all Awunner en Depliant mat allen Informatiounen an Ännerungen heem an d’Bréifboite verdeelt.

De Schäfferot wënscht Iech e gudde Rutsch a Start an d’neit Joer!

Dernière modification le 30.12.2022

Des articles de la même catégorie

Grouss Botz 2024

Grouss Botz 2024

De Schäfferot vun der Gemeng Conter organiséiert dëst Joer erëm seng Grouss Botz zesumme mat der Ëmwelt-, Energie- a Klimakommissioun a mat de Schoulkanner. Am Kader vun der Grousser Botz maachen d’Schoulzyklen den 29. Mäerz en Tour duerch d’Gemeng, fir Dreck ze...

lire plus
Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Gemengerotssëtzung 21 02 2024

Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde Contern lädt gemäß der Artikel 12 und 13 des umgeänderten Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988 die Mitglieder des Gemeinderates ein, sich am Mittwoch, den 21. Februar 2024 um 17.00 Uhr im Rathaus in Contern...

lire plus
Aller au contenu principal