Vignette Gemeng Conter

Genau virun 1 Joer gouf an der Gemeng Conter de Parking Résidentiell zu Mutfert an Éiter agefouert.

De Schäfferot huet mat all den concernéierten Acteuren elo zum Enn vum Joer e Bilan gezunn an am leschte Gemengerot gouf eng iwwerschaffte Versioun vum Verkéiersreglement a Parking Résidentiell ugeholl.

Dowéinst wollte mir Iech informéieren, dass är aktuell Vignetten hir Gültegkeet bis den 28ten Februar 2023 behalen an esoubal d’Reglement vum Ministère approuvéiert ass kritt all Bierger, wou eng Vignette hat, automatesch eng nei zougeschéckt.

An deem Kader kritt all Awunner en Depliant mat allen Informatiounen an Ännerungen heem an d’Bréifboite verdeelt.

De Schäfferot wënscht Iech e gudde Rutsch a Start an d’neit Joer!

Dernière modification le 30.12.2022

Des articles de la même catégorie

Nouvelle ligne de bus 456

Nouvelle ligne de bus 456

L’Administration des transports publics informe de la mise en place d’une nouvelle ligne de bus transversale entre Leudelange et Kirchberg (456) dès le 1er janvier 2023. La ligne de bus dessert également les localités de Contern et de Moutfort. Vous trouverez le plan...

lire plus
Aller au contenu principal